Certyfikat Holistic Wellness Coach

Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti ma status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Wrocławskiego pod numerem 1/2022 w dniu 5.05.2022 r., do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 478045, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Kończąc szkolenie organizowane przez Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti na Holistic Wellness Coach otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:

 

Otrzymujesz Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

Nasze zaświadczenie – to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 652

 

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe – zaświadczenie Coach – 235920.

 

Dyplom wydawany przez Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti po zakończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia Holistic Wellness Coach.

Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Każdy certyfikowany coach HWC po zgłoszeniu do programu akredytacji zostaje na dwa lata umieszczony na liście coachów akredytowanych przez Szkołę Świadomego i Zdrowego Stylu Życia dr Preeti. Akredytacja na kolejne dwa lata wymaga spełnienia do dnia akredytacji, czyli przed upływem dwurocznego terminu, poniższych kryteriów:

W celu kontynuacji pracy nad sobą i pogłębienia rozwoju wewnętrznego należy wziąć udział w jednym z programów pobytowych (do wyboru):
Holistyczny Detoks Dr Preeti
Joga Retreat
Meditation Retreat
W celu udoskonalenia narzędzi praktycznych należy wziąć udział w 4 – dniowym szkoleniu I stopnia Su Dżok.
lub innym szkoleniu proponowanym w tym samym terminie:
Układ odpornościowy w praktyce w jogi
Kurs masażu bańką chińską
Kurs łączony – masaż bańką chińską i joga
W celu doskonalenia umiejętności coacha należy wziąć udział w minimum jednym spotkaniu Klubu HWC, na którym omawiane są trudne przypadki i problemy w pracy coacha.

Pozostańmy w kontakcie!
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń!