Certyfikat Holistic Wellness Coach

Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti ma status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Wrocławskiego pod numerem 1/2022 w dniu 5.05.2022 r., do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 478045, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Kończąc szkolenie organizowane przez Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti na Holistic Wellness Coach otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:

 

Otrzymujesz Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

Nasze zaświadczenie – to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 652

 

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe – zaświadczenie Coach – 235920.

 

Dyplom wydawany przez Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu życia dr Preeti po zakończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia Holistic Wellness Coach:

Pozostańmy w kontakcie!
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń!