Historia dr Preeti

Dr n. med. Preeti Agrawal

Łączenie najlepszych cech…

Prawdziwym wyzwaniem naszych czasów jest promowanie medycyny bliższej człowiekowi, która traktuje go całościowo, a nie jako wybraną jednostkę chorobową. Stale rośnie liczba osób zapadających na choroby przewlekłe m.in. alergia, astma, endometrioza, depresja, RZS, SM, choroby neurologiczne i autoimmulogiczne – często kwalifikowane jako nieuleczalne. Dla skuteczności leczenia niezbędna jest nowa, zindywidualizowana forma integracyjnego leczenia, która łączy osiągnięcia medycyny zachodniej, doświadczenie medycyny komplementarnej i zrozumienie przyczyn psychosomatycznych.

https://drpreeti.pl/wp-content/uploads/2022/07/Obszar-roboczy-7-l.png
Dr n. med. Preeti Agrawal

Dr Preeti Agrawal jest doktorem nauk medycznych, ukończyła medycynę integracyjną na Uniwersytecie Arizona Center for Integrative Medicine oraz jest specjalistą II stopnia z ginekologii i położnictwa. Prezes Fundacji Kobieta i Natura, założycielka pierwszego w Polsce ośrodka leczenia integracyjnego.  Od wielu lat leczy i propaguje holistyczne podejście do zdrowia i choroby. Jest założycielką Szkoły Świadomego i Zdrowego Stylu Życia.

Edukacja

Jest doktorem nauk medycznych, ukończyła medycynę integracyjną na Uniwersytecie Arizona Center for Integrative Medicine. Jest specjalistą II stopnia z ginekologii i położnictwa.  W okresie 1995-2001 odbyła szereg staży naukowych specjalizacyjnych w Niemczech (m.in. ośrodek Integracyjnego Leczenia Nowotworów prof. Alexandra Herzoga), Danii, Anglii i Kanadzie. Odbyła szkolenia z zakresu medycyny chińskiej, zdobyła tytuł specjalisty hipertermii lokalnej.

Filozofia

Leczy w oparciu o medycynę integracyjną, czyli połączenie medycyny akademickiej z szeroko pojętą medycyną naturalną (ziołolecznictwo, medycyna chińska i ajurwedyjska, suplementacja, odpowiednie zalecenia dietetyczne oraz terapie uzupełniające). Dr Preeti Agrawal od ponad dwudziestu lat prowadzi praktykę lekarską w Polsce.

Osiągnięcia

Za swoją działalność na rzecz kobiet dr Agrawal otrzymała w 2009 roku Kryształowe Zwierciadło – prestiżową nagrodę miesięcznika „Zwierciadło”, jest także laureatką nagrody Niezwykła Polka Roku 2008 w woj. dolnośląskim.  W 2017 roku dr Preeti Agrawal została odznaczona Złotym krzyżem od Prezydenta RP za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Jest autorką publikacji:

“Siła jest w Tobie. Zdrowie ciała, emocji i ducha w drugiej połowie życia”, “Menopauza. Mity i rzeczywistość”, “Zdrowa dieta przed poczęciem i w czasie ciąży”, “Kobieta i natura”, “Odkrywam macierzyństwo”, “Zdrowie jest w nas”, płyta DVD “Dotyk miłości. Masaż niemowląt”, płyta CD “Przygotowanie do naturalnego porodu poprzez wizualizacje”, płyta DVD “Poród w harmonii z naturą”

Certyfikaty

Centrum Medycyny Integratywnej Uniwersytetu w Arizonie (UACIM) ma misję zmiany i transformacji opieki medycznej na całym świecie. Prowadzi innowacyjne szkolenia, mające uczyć optymalizacji zdrowia, które w efekcie prowadzi do dobrego samopoczucia. Zostało założone w 1994 roku przez dr Andrew Weil i koncentruje się na trzech dziedzinach: edukacji, promocji zdrowia oraz badaniach.

Szkoła Świadomego i Zdrowego Życia

Do Szkoły Świadomego i Zdrowego Życia prowadziły liczne, ale wewnętrznie spójne, ścieżki. Dr Preeti Agrawal od samego początku swojej działalności była przekonana o konieczności holistycznego oraz integracyjnego spojrzenia na człowieka i jego zdrowie, i to jej przekonanie znajdowało wyraz w kolejnych podejmowanych przez nią inicjatywach:

Od jakości porodu do świadomego życia

Konferencje i szkolenia dla personelu medycznego

Jakość narodzin, jakością życia…Od takiego hasła w 2004 roku rozpoczęła się działalność edukacyjna dr Preeti Agrawal – jako Szkoła świadomego i planowanego macierzyństwa. Ówczesna młoda ginekolożka, obserwując medykalizację porodu, postanowiła połączyć najlepsze cechy, jakie oferuje medycyna zachodnia ze wschodnią filozofią rozpoczęcia nowego życia. Wyszła z założenia, że jeden człowiek sam w pojedynkę nie zmieni reguł systemu, więc zaczęła organizować konferencje i szkolenia dla położnych, douli, lekarzy, terapeutów, by poprzez poprawę jakości porodu zmienić jakość życia.

 

Jednocześnie prowadziła Szkołę przygotowania do porodu, która przekształciła się w Szkołę świadomego macierzyństwa on-line w 2018 roku. Zasługą pani Doktor jest wprowadzenie kangurowania noworodków, opieka poporodowa matek i porody wertykalne. Idea poprawy jakości narodzin w celu zwiększenia zdrowia społeczeństwa była realizowana przez 14 lat – od 2004 do 2018 – łącznie przez 14 edycji konferencji i dziesiątki szkoleń, które zgromadziły ponad 10 tys. uczestników, profesjonalistów w zakresie opieki porodowej i poporodowej.

Edycje konferencji medycznych

Zdrowie jest w nas

Festiwale Zdrowia

Projekt Zdrowie jest w nas to profilaktyka przez rozwój świadomości i edukację. Pomysł na organizację Festiwali Zdrowia, które miały prezentować tę ideę, zakładał zmianę świadomości osób, które chorowały lub same się rozwijały. Dr Preeti Agrawal – będąc przekonana i przez lata utwierdzając się w tym przekonaniu, że zdrowie w znacznej mierze zależy od nas – zaproponowała Festiwale Zdrowia: spotkanie wielu specjalistów w jednym miejscu, jednego dnia, by można było sobie skomponować własny program dbałości o zdrowie z proponowanych warsztatów samorozwojowych, których przekrój wahał się od medytacji po taniec brzucha, ustawień hellingerowskich po chustowanie dzieci, przez jogę aż po bajki dla dzieci.

 

Współcześnie chcielibyśmy, żeby wszystkie problemy zdrowotne zostały rozwiązane przez kogoś innego – lekarza, pigułkę, różne urządzenia wellness. Zagubiliśmy poczucie, że sami jesteśmy dla siebie najlepszym lekarzem. I jeśli nawet to wiemy, to brak nam wiedzy, w jaki sposób na co dzień pielęgnować zdrowie. Rozwiązaniem tego problemu był udział w Festiwalu Zdrowia. Odbyło się aż 13 edycji corocznych, które zgromadziły łącznie ok 7 tys. uczestników.

Edycje festiwali zdrowia

Zmieniając siebie, zmieniamy świat

Edukacja

Ostatni z programów najbardziej akcentuje samorozwój i zdrowy egoizm oraz z drugiej strony rolę kobiety jako osoby odpowiedzialnej za zdrowie domowników, jej rolę domowego ministra zdrowia na każdym etapie rozwoju człowieka. W ramach programu odbyły się cykliczne spotkania „Kobiety od nastolatki do prababki”. W ramach edukacji dr Preeti wydała … książek, publikuje cykliczne newslettery, jest zapraszana do rozmów webinarowych poruszających różnorodną tematykę zdrowotną oraz udziela licznych wywiadów do poczytnych czasopism.

Integracyjne i holistyczne spojrzenie na leczenie i człowieka

Klinika Integrative Medical Center

Zwieńczeniem filozofii dr Preeti Agrawal było powołanie do życia w 2016 roku Kliniki Integrative Medical Center (obecnie Centrum Zdrowia IMC), w której dr Preeti realizuje pomysł medycyny integracyjnej, czyli łączenia wielu nurtów medycznych i komplementarnych, różnych poglądów i rozwiązań w jeden spójny system. W ramach Kliniki dr Preeti leczy pacjentów, niejednokrotnie przez obowiązujący system medyczny potraktowanych jako nieuleczalnych, oraz realizuje swoją idee fix, która opiera się na założeniach medycyny holistycznej.

 

Do lekarza przychodzimy w stanie choroby, z dolegliwościami. Pierwszym zadaniem jest więc przynieść ulgę w cierpieniu. Lekarz myślący holistycznie wie jednak, że choroba ma głębsze podłoże, wynikające niekiedy z długich nie tylko fizycznych, ale i psychicznych procesów. Negatywne odczucia, niezdrowe emocje stają się źródłem dysharmonii, osłabienia układu immunologicznego, a choroba jest tylko naturalną konsekwencją takich stanów. Dlatego lekarz czyni punktem ciężkości swego działania nie tyle symptomy choroby, co stan emocjonalny i osobowość pacjenta. Mówi się, że w medycynie holistycznej nie leczy się choroby, lecz człowieka. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, ale w ujęciu filozoficznym taka jest istota tego działania.

 

Kolejna zasada, której dr Preeti Agrawal jest wierna, odnosi się do medycyny w ogóle – „nie szkodzić”. Jeżeli nie ma na pewnym etapie konieczności ostrej farmakoterapii, należy się zwrócić ku metodom naturalnym, a wśród nich do ziołolecznictwa, homeopatii i diety. I jeszcze jedna ważna zasada medycyny holistycznej, realizowana w IMC Centrum Zdrowia, czyli zapobieganie chorobom. W Chinach władcy opłacali lekarza tylko po to, by czuwał nad zdrowiem. Gdy ktoś zachorował, był surowo karany, bo uznawano, że nie dość starannie pielęgnował zdrowie. Znaczącym zatem elementem oferty Kliniki są terapie pielęgnujące zdrowie oraz programy detoksowe i regeneracyjne. Więcej o holistycznym rozumieniu zdrowia i leczenia – …

Jak zdrowo i świadomie żyć?

Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu Życia

Budząca się świadomość ludzi powoduje, że szukamy i wykorzystujemy wiele różnych rozwiązań i jednocześnie mamy tendencję do zgłębiania jednego typu rozwiązań. Wielu pacjentów Pani Doktor, koncentrując się na jednej sferze życia, zaniedbuje pozostałe, w szczególności sferę duchową. Ponad 20 lat rozmów z pacjentami przyniosło wniosek, że brakuje rzetelnej wiedzy, jak świadomie i zdrowo żyć.

 

Program Szkoła Świadomego i Zdrowego Stylu Życia powstał, aby rozszerzyć i upowszechnić holistyczne i integracyjne podejście do pielęgnacji i profilaktyki zdrowia. Szkoła działa w oparciu o autorski program przygotowany przez zespół specjalistów z IMC pod kierunkiem dr Preeti Agrawal. Powstała, aby rozszerzyć i upowszechnić integracyjne podejście do pielęgnacji i profilaktyki zdrowia, tak ważne w obecnych czasach. Program nauki nawiązuje do starożytnych systemów medycznych (jak Ayurweda – „nauka o życiu”), które skupiały się na dbaniu o zdrowie w codziennym życiu.

 

Dr Preeti Agrawal jest również autorką dwu dedykowanych kursów on-line, które zgłębiają zagadnienia poruszane w ramach Szkoły: kurs Duchowość a zdrowie oraz kurs Odżywianie i detoks a zdrowie.

Pozostańmy w kontakcie!
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń!